Visar årsringarna hur gammalt ett träd är?

gettjarn 2 @ejka.se
Eva Fridman
Visar årsringarna hur gammalt ett träd är?
Årsringarna visar att trädet är minst så gammalt som antalet årsringar visar. Det är nämligen så att träd under vissa förhållanden inte bildar årsringar, eller endast bildar dem på en sida av stammen. I vissa fall kan årsringarna vara så tunna att man inte kan urskilja dem med blotta ögat. Ett annat problem är att årsringar som anlagts tidigt i trädets utveckling finns så långt ned på stammen att man missar den när man tar ut ett borrspån för årsringsanalys.
Publicerad: