Vill veta om det finns några schabloner för att se fördelning av utbyte mellan massaved och sågat för olika storleks/åldersgrupper. Frågan avser främst gran/tall och södra Sverige

claes.lindahl@elmhult.ikea.com
Hans Weslien
Vill veta om det finns några schabloner för att se fördelning av utbyte mellan massaved och sågat för olika storleks/åldersgrupper. Frågan avser främst gran/tall och södra Sverige
Fördelningen är starkt beroende av diametergränsen för sågtimmer. Något enkelt svar kan ej ges. Det finns tabeller för detta, t ex i "praktisk skogshandbok", utgiven av Sveriges skogsvårdsförbund (Box 500, 182 15 Danderyd).
Publicerad: