Vilket trädslag kallas även "arder"?

v.polven
Erik Walfridsson, institutionen för skogshushållning

vilket av trädslagen al eller asp kallas även arder eller är detta endast ett lokalt namn i hälsingland?

Hej! Om det är lokalt för Hälsingland eller inte vet jag inte, men jag har för mig att jag någon gång hört den benämningen på al.

Publicerad: