Vilket träd ska man plantera i Mellansverige för ett optimalt upptag av koldioxid?

Tomas Nilsson
Svarat av: 
Johan Bergh
Professor, Institutionen för skog och träteknik
Linnéuniversitetet

Hej!

Vilket träd ska man plantera i Mellansverige om man vill få optimalt upptag av koldioxid?

Hej Tomas!

Plantera gran, röj ner till 1600 stammar och börja gödsla granbeståndet vid 3 m höjd varannat år till dess beståndet sluter sig (6 gödslingar).

1
Publicerad: