Vilket kappa-tal har barrträdsved, lövträdsved och eukalyptusved?

nossapipf@hotmail.com
Michael Finell
Vilket kappa-tal har barrträdsved, lövträdsved och eukalyptusved?
Ligninhalten i massan anges som procent lignin antingen av torr ved eller torr massa. ett vanligt sätt att ange ligninhalten är med kappatalet som bestäms med en kemisk standardanalys. Ligninhalten i procent i massan är ungefär 0,15 * kappatalet för sulfatkok.

Massa som skall blekas (t ex massa till finpapper) kokas så långt som möjligt utan att styrkeegenskaperna försämras alltför mycket. Man vill ta bort så mycket lignin som möjligt för att minska användningen av blekmedel, framförallt klor, som ju ger miljöskadliga utsläpp. Barrvedsmassa brukar man koka till kappatal 30-35 d v s till ligninhalter på ca 4,5-5,5%. För björkmassa (och eukalyptusmassa) är motsvarande värden kappatal ca 18-23 resp. ligninhalter på 2,8-3,5%. Med nya (modifierade) kokmetoder kan man nu koka till lägre kappatal än de angivna utan styrkeförlust (barrved kappa ~20 och lövved kappa ~15). [källa: SSIF Y-203 Sulfatkokning]

Kappatal (SCAN-C 1:77) används för att beskriva minskningen i ligninhalt vid en kemisk kokprocess. Det finns inget allmänt och entydigt samband mellan kappatal och ligninhalt. Sambandet varierar och beror på trädslaget och sättet för delignifiering. Standardmetoden för kappatal kan användas för alla slag av kemisk och halvkemisk *massa* inom kappatalsområdet 5-100. [källa: SCAN-testmetoder]

Mvh

Publicerad: