Vilket djur flisar sönder våra granstubbar?

Mona Troedsson

Vilket djur kan det vara som flisar sönder våra granstubbar vid stugan i bokskogen? Granarna är fällda för 4-5 år sedan.

Hej Mona!
Troligtvis är det en spillkråka som är framme och letar mat i de stubbar som börjat förmultna.

 

Besvarat av: 

Benny Gäfvert

Verksamhetsansvarig

De5Stora_farg

Mobil: 070-518 11 71

Mail: benny@de5stora.com

Hemsida: www.de5stora.com

1
Publicerad: