Vilket barrträd växer fortast i Sverige?

Jonas Andersson
Bo Leijon
Vilket barrträd växer fortast av de barrträd som planteras och växer naturligt i Sverige?
Det finns bara två kandidater om man ska hålla sig till naturligt växande barrträd: Tall och gran. Vilken av dem som växer fortast beror på växtplatsen. På riktigt bördig mark i södra Sverige leder i regel granen, både i volym- och höjdtillväxt. På torra, magra marker är tallen överlägsen, som du säkert har sett.

Svaret blir detsamma om man inkluderar främmande trädslag, det beror på växtplatsen.

Publicerad: