Vilket av bok och ek är det hårdaste träslaget?

anna hagg drougge
Svarat av: 
Thomas Thörnqvist
Professor emeritus, Institutionen för skog och träteknik
Linnéuniversitetet

Hej!

Vilket träslag är hårdast av bok och ek? Ska användas till en bänkskiva i köket. Tack!

Hej Anna!

Ek är hårdast och ju bredare årsringar desto hårdare yta. Tvärt emot barrträd.

Hälsningar

Thomas Thörnqvist

0
Publicerad: