Vilken typ av skalbagge är det?

Björn Nilsson
Svarat av: 
Roger Mugerwa Pettersson
Forskare FLK vid Institutionen för vilt, fisk och miljö
SLU

Hej!

Vilken typ av skalbagge är detta? Ca 3-4 cm lång.

Hej Björn!

Skalbaggen på din bild är en läderlöpare (Carabus coriaceus L.). En av våra till kroppsstorlek största jordlöpare (familj Carabidae) i Sverige.

Med vänlig hälsning

Roger Mugerwa Pettersson
Forskare och lärare

1
Publicerad: