Vilken typ av insekt har angripit vår lönn?

Kersti Karasalo
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Vår stora vackra lönn ser ut att vara angripen av en skadeinsekt. Bladen, på en stor del av trädet, är uppätna så endast bladnerverna är kvar. Vilken typ av insekt kan det vara? Finns det något vi kan göra för att "hjälpa" trädet?


Hej Kersti!

 

 
Bilden är lite svårtolkad, men din beskrivning av kavrlämnade bladnerver tyder starkt på att det är någon fjärilslarv som ätit på bladverket. Det finns en hel del fjärilar som kan äta på trädens blad och de är ofta inte så noga med vilken trädart de äter på så det är svårt att säga vilken fjäril det är. Om det går att upptäcka någon larv skulle det däremot vara enkelt att artbestämma den.Trädet ser på bilden ut att ha en stor grön massa av blad kvar och då är dessa gnag ingen som helst fara för trädets hälsa. träd är friska för övrigt så tål de till och med att kalätas helt under något år.
 
Med vänliga hälsningar
 
Mats Jonsell, skogsentomolog, SLU
0
Publicerad: