Vilken tidsfrist fick Sverige för att genomföra Fågel- och Habitatdirektivet då de tillträdde EU 1995?

Mia Stecher
Helene Lindahl och Helen Wester, Naturvårdsverket
Hej De gamla EU-medlemsstaterna hade 2 år på sig från det att Habitatdirektivet upprättades 1992 tills att reglerna skulle vara införda i nationell lagstiftning, och 3 år på sig att lämna in en nationell lista på områden. Min fråga är: Vilken tidsfrist fick Sverige för att genomföra Fågel- och Habitatdirektivet då de tillträdde EU 1995?
Sverige blev medlemmar den 1 jan 1995. Sverige försökte få en 3-årig tidsfrist med att föreslå områden till Natura 2000, vilket skulle vara färdigt i juli 1995, men fick bara en frist till den sista december. Sedan har arbetet med att förslå områden fortsatt då tidtabellen försenats och Sverige med flera medlemsländer haft s.k. brister, dvs behövt föreslå fler områden för vissa naturtyper och arter. När det gäller implementeringen av bestämmelserna i direktiven så har vi fått beskedet att ingen tidsfrist givits, dvs att implementeringen skulle vara färdig den dagen vi blev medlemmar. Helene Wester, jurist som är specialist på Natura 2000 Helene Lindahl, biolog och koordinator för Natura 2000
Publicerad: