Vilken skog är mest hotad, och vad förstör skogen mest?

lina.hjelmback.@usa.net
Clas Fries
1.Vilken skog är mest hotad? 2.Vad är det som förstör skogen mest?
1.Det går att svara på flera sätt på din fråga. Det jag tror du är ute efter och som jag själv anser vara den mest hotade skogen är urskog. Urskog kallas skog (som kan ligga i Sverige eller vara en tropisk regnskog i Sydostasien, Afrika eller Sydamerika) som inte påverkats av människan. Man har alltså inte fällt några träd och därför inte gjort några hyggen eller omfört skogen till betesmark, vägar, samhällen eller andra saker. (Egentligen är all skog på jorden påverkad av människan om man räknar in växthuseffekten och luftföroreningar.) Ibland säger man naturskog i stället för urskog. Att urskogen är hotad beror på att den har ett ekonomiskt värde i sig (oftast för att det finns värdefullt timmer i den) eller för att den "står i vägen" för något som har ekonomiskt värde som samhällen, betesmarker, osv. Man kan också säga att den är hotad för att den är så ovanlig. Det gäller åtminstone i Sverige. Här har man huggit i nästan all skog, så det finns bara någon procent naturskog (i Sverige pratar vi sällan om urskog) kvar.

2. Om man tänker på urskogen (eller naturskogen som jag skrev i fråga 1) så är det avverkning som "förstör" skogen mest. Orsaken är att i urskogen finns gamla levande, halvdöda och döda träd i stora mängder. De är nödvändiga för att vissa arter (t.ex. mossor, svampar, insekter) ska överleva som inte klarar sig i den gallrade och "välskötta" skogen. Dessa arter är helt enkelt beroende av dessa sorters träd. Det finns också andra egenskaper i urskogen som vissa arter är beroende av och som försvinner då man börjar avverka (och sedan planterar osv.).

Publicerad: