Vilken påverkan har alm och bomull på naturen?

Julia
Svarat av: 
Anders Fries, Forskare FLK vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Hej!

Vilken påverkan har alm och bomull på naturen? Finns det för och nackdelar som ni kan hjälpa mig med?

Hej Julia!
 

Jag kan bara svara på frågan för alm, inte bomull.

Almen kan bli mycket stor och har stora blad och ger därmed mycket skugga. Den är dessutom vindstabil. Bladmassan ger ju näring till marken när den faller på hösten. Blomningen är på bar kvist och almen sprider sig bara med fröspridning, inte med rotskott. Om man avverkar almar så borde därmed inte ett ohämmat plantuppslag vara något problem. Eftersom den blir gammal bör den vara viktig för många olika insektsarter och det finns några som är starkt knutna till just alm.

Hälsningar  Anders

0
Publicerad: