Vilken mask gör ekbladen vita?

Siv Berg
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Vad är det mask som gör ekbladen vita?

Hej Siv!

Bladet har ätits av snedstreckad ekstyltmal; en mycket liten fjäril vars larver äter ur mittenvävnaden på bladet och lämnar över- och underytan kvar. Det kallas för att den gör minor. När bladet är nyätet ser det  ser ut som en platshina ungefär. Lerverna äter tidigt på sommaren och firar sedan ner sig på trådar i marken där de ligger större delen av sommaren. De små fjärilarna läcks sent på somaren och övervintrar innan de lägger ägg på de nyutslagna ekbladen nästa vår.
 
Med vänliga hälsningar
 
Mats Jonsell, SLU
0
Publicerad: