Vilken gödsel är att föredra när man ska gödsla fullvuxen T24-T26 om 1-2 ha?

Andreas
Svarat av: 
Björn Elfving
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel
SLU

Hej!

Avser gödsla fullvuxen T24 -T26 om 1-2ha. Omkringliggande skog är avverkad sedan 3-4 år och rötterna verkar ha rotat sig väl med få vindfällen. Vad skall man tänka på? Vilket gödsel är att föredra? Kan Argrow vara ett alternativ? Tacksam för svar.

Hej Andreas!

Jag är inte någon skogsgödslingsexpert! Rent allmänt tror jag mig ändå veta att Argrow är ett nytt gödselmedel som hittills bara använts till gödsling av plantor. Det befrämjar rotutvecklingen. För skogsgödsling har man normalt använt ammoniumnitrat eller kalkammonsalpeter, med ca 150 kg N per ha. Beståndet torde utan gödsling växa med ca 5 m3sk/ha och år och efter engångsgödsling kan man förvänta 10-20 m3sk/ha extra under en 10-årsperiod (dvs 60-70 m3sk/ha i stället för 50). Efter gödsling blir det mindre bär-ris och mer gräs i skogen och barrbiomassan ökar vilket medför en ökad risk för vindskador.

1
Publicerad: