Vilken fågel har lagt ägget?

Gun-Britt Härdin
Svarat av: 
Mikael Svensson
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård
SLU

Hej!

Jag såg ett ägg på marken halvvägs under en rosbuske ute på en gammal äng. Ägget var ca 4 cm stort. Beige färg med oregelbundna olika stora rödbruna prickar. Boet finns på en äng i Hälsingland. Vilken fågel kan det vara som lagt ägget där?

Hej Gun-Britt!

 

Det är svårt. Tyvärr framgår inte om ägget låg i ett bo eller inte vilket har viss betydelse. Inte heller om det var en torr eller fuktig äng.

 

4 cm är ett relativt stort ägg, allt för stort för samtliga tättingar. Stämmer storleksangivelsen är det inte så många arter som kan komma i fråga, främst vadare, hönsfåglar och sumphöns. 

Några förslag är:

rörhöna

morkulla

kornknarr

 

Tornfalk och skogssnäppa har ägg som kan passa in på beskrivningen, men de låg i så fall på helt fel ställe.

 

Så utifrån beskrivningen får jag bli svaret skyldig.

 

mikael
1
Publicerad: