Vilken etymologisk bakgrund har trädnamnet lönn?

Mats lindroth
Svarat av: 
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig
SkogsSverige

Hej!

Vilken etymologisk bakgrund har trädnamnet lönn?

Hej Mats!

Enligt Wikipedia syftar dess vetenskapliga namn platanoides på att de handflikiga bladen liknar platanernas blad, ett trädsläkte som ofta planteras som prydnadsträd i mellersta och södra Europa. Arten är reproducerande i Sverige.

Fornsvenskt namn är lyn eller løn, fornvästnordiska hlynr, møpurr, møsurr, møsurtre, forndanska løn.

Läs mer via länkarna längre ner på sidan.

0
Publicerad: