Vilken ersättning kan jag begära för en olovlig avverkning?

Johan Hassius
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Vad kan jag begära för en olovlig avverkning på min mark av skogsägaren bredvid oss? Det gäller insynskyddande träd, 6st 38åriga granar 3 30åriga tallar och 12 13 åriga tallar? Nyfiken då vi skall prata igen med grannen.

Hej Johan!

Det vanliga förfarandet då avverkning skett på någon annans mark är att man får ersättning för virket som avverkats, det vill säga virkesvärdet. Dessutom brukar man få ersättning för en förtidig avverkning som ska motsvara mellanskillnaden för vad träden hade varit värda om de hade fått stå kvar till slutavverkning. Med andra ord, man ska ersättas för framtida uteblivna intäkter. Ofta betalas det även ut en extra summa som ”plåster på såren”. Om träden ligger i anslutning till tomtmark eller bostadshus kan man även få ersättning för de ”mjuka” värden som gått förlorade. Det vill säga att läget och marknadsvärdet försämrats för tomtmarken eller bostadshuset. Det finns fall (ovanliga) där man avverkat stora och äldre träd, exempelvis jätteekar, stora fruktträd eller barriärer för buller och väder. I de fallen har ersättningsbeloppen varit betydligt högre än virkesvärdet. Rekommendationen är att försöka komma överens parterna emellan.

Med vänliga hälsningar!

1
Publicerad: