Vilken är Sveriges totala skogsareal och hur många m3 averkningsbar skog finns per 1 januari 1997?

k-e.kurkkio@pajala.mail.telia.com
Jonas Fridman, inst f skoglig resurshushållning och geomatik
Vilken är Sveriges totala skogsareal och hur många m3 averkningsbar skog finns per 1 januari 1997?
Total skogsmarksareal (tillgänglig för skogsbruk, dvs ej nationalparker, naturreservat mm) är enligt taxens senaste siffror: 22.7 milj ha. Om vi säger att slutavverkningsbar skog i genomsnitt över landet är 80 år så blir volymen 1368 milj m3. Om vi sätter åldern till 100 år minskar volymen till 828 milj m3. Detta är enbart slutavverkning och totalt vad som går att avverka utan tanke på resurshushållning. Förutom denna mängd virke är gallringsvolymen i Sverige är årligen ca 17-18 milj m3.
Publicerad: