Vilken (äkta) urskog räknas som Sveriges största?

Mattias Hannler
Per Holgén
Vilken (äkta) urskog räknas som Sveriges största?
Äkta urskog, dvs skog utan spår av mänsklig aktivitet (främst avverkning) finns knappast i Sverige, utom möjligen mycket små fläckar inom det fjällnära området. Istället används ofta begreppet "naturskog". Dit räknas skogar med endast liten mänsklig påverkan under lång tid (100 år eller mera). Större områden med naturskog finns framförallt i nordvästra Norrland. Det största området med sammanhängande (och skyddad) naturskog torde vara Pärlälvsområdet och det angränsande raketskjutfältet väster och sydväst om Jokkmokk.
Publicerad: