Vilka träslag kan vril bli till på?

Albin
Svarat av: 
Håkan Schüberg
Utbildningsledare Skogsutbildning, Birka Folkhögskola

Hej!

Vilka träslag kan vril bli till på? Jag har hittat en vril i träslaget en och har aldrig set det i en en och jag har sökt mycket på det.

Hej Albin!
 
Jag har sett vrilar i de flesta trädslag. Däremot så är de mycket olika vanliga. Gran är sällan man ser vrilar på medan i björk är de relativt vanliga. Det är även mycket individuellt om en trädindivid har vrilar eller ej. Orsaken är en kombination av genetik och miljö. Vad som utlöser bildandet av en vril vet jag däremot inte exakt.
 

Håkan Schüberg

Projektledare

Skogsutbildning

070-5300926

0
Publicerad: