Vilka trädslag utvecklas till hålträd?

Bo Nyström

Vilka svenska trädslag blir lättast innanmurkna och utvecklas till hålträd?

Vad som avgör om ett träd blir ett hålträd beror väl mest på var våra hackspettar väljer att hacka ut ett hål. Jag är inte helt säker på att de enbart väljer efter förekomst av innanröta. Grovlek på träden är också viktigt för att bohålet skall rymmas utan att trädet går av. Spillkråkan väljer i norra Sverige av den anledningen främst grova aspar eller tallar för sina bohål och det är således där vi hittar flest bohål för större arter. Mindre hackspett har jag främst sett göra hål i klenare (och ofta rötade...) björkar medan större hackspett verkar vara mer generalist i sina val av träd.

Besvarat av:

Johnny Schimmel, föreståndare för Arboretum Norr, Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU

1
Publicerad: