Vilka regler gäller när grannen planterar skog 2 meter från markgränsen?

Viviann Torstensson
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Har en fastighet med gräns till åker och betesmark satt upp solcellsanläggning, markbunden, 4,5 meter från gräns. Nu har ägaren av åker och betesmark börjat plantera skog (barrträd) ca 2 meter från gräns. Min fråga är: vilka regler gäller?

Mvh Viviann

Hej Viviann!

Om åkermarken där solcellerna finns placerade ligger utanför detaljplanerat område och gränsar mot åkermark eller skogsmark så ser jag inget hinder för markägaren att plantera träd på sin egen mark. Ligger området inom planlagt område där det finns begräsningar gällande plantering och växtlighet av träd och buskar kan markägaren med träd eller buskar få en uppmaning om att begränsa trädens eller buskarnas höjd. Frågan är svår att svara på om man inte vet mer om det aktuella fallet men detta ger i alla fall en fingervisning om vad som gäller.

Vänliga hälsningar!

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
LRF Konsult

Publicerad: