Vilka regler gäller för samfälld brygga från samfälld mark?

Mary Andersson
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Samfäldd brygga på samfälld mark vilka regler gäller där? Får jag bada från bryggan och kliva i land från Waxholmsbåt sitta o sola äta medhavd picknick?

Hej Mary!

En samfälligheter, oavsett om det är en brygga, mark eller annat, har delägande fastigheter. De delägande fastigheterna har rätten att nyttja och bruka området (eller bryggan) och fördela eventuella inkomster/kostnader som kan hänföras till samfälligheten. I vissa fall har de fastighetsägarna som delägare i samfälligheten upplåtit marken, genom avtal, till en badplats eller liknande. I grunden är det dock bara de delägande fastigheterna och dess delägare som har rätt att nyttja eller bruka samfälligheten.

Med vänliga hälsningar!

0
Publicerad: