Vilka regler för träd som faller ner från grannens mark?

Torbjörn Lundblad
Jörgen Ringagård, Skogsstyrelsen

Hej!

En granne har skogsmark, En del träd finns mycket nära mitt bostadshus. En 15 meter hög gran kan falla ner över lekstuga och förråd ung 5 meter från tomtgränsen. Ännu högre björkar ligger också ett 10-15-tal meter från byggnaderna. Regler?

Hej!
 
Detta är ingen fråga som ryms inom skogsvårdslagstiftningen eller miljöbalken. Det handlar istället om skadeståndslagstiftningen om skada skulle uppstå pga. fallande träd. Du bör därför ställa frågan till en juristbyrå eller motsvarande.
 
Med vänlig hälsning
Jörgen Ringagård

Publicerad: