Vilka organisationer skyddar vår skog?

Alexander
Elisabet Andersson
Vilka organisationer är det som skyddar vår skog och vad gör dom för att rädda den
Hej Alexander! Det finns både myndigheter och ideella organisationer som jobbar med naturskydd. Exempel på myndigheter är länsstyrelser och kommuner, och bland ideella organisationer kan jag nämna till exempel Svenska Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna. Ideella organisationer driver kampanjer och väcker debatt, de kan också samla in pengar för olika ändamål. Myndigheterna kan till exempel avsätta reservat och bestämma hur olika områden ska skötas. Du hittar mer information om naturskydd om du väljer kategorin Naturvård i vår frågebank - där finns nästan 200 frågor besvarade för närvarande. Här kanske du hittar något uppslag till ditt projektarbete också.

Du hade ännu en fråga, om hur skogen kom till. Här vill jag hänvisa dig till en website som heter MarkInfo (länk nedan). De har bland annat en beskrivning av hur träden vandrade in efter inlandsisens avsmältning. Du kan även hitta en del svar andra frågor liknande din i frågebankens kategori Skogshistoria.

Publicerad: