Vilka miljövänliga metoder finns i dag för att göra virke mer beständigt?

cecalm-5@student.luth.se
Marie-Louise Edlund
Jag skulle vilja veta mer om miljövänliga metoder att göra virke mer beständigt mot röta. Vilka metoder finns i dag? Hur gjorde man förr? Vilka träslag lämpar sig bäst för respektive metod och hur mycket kan man förlänga virkets livslängd med den medtoden? Vilket träslag utan behandling alls är bäst i sammanhanget och hur lång är livslängden då?
Beständigheten hos virke är helt beroende av i vilken miljö det exponeras. Även trä (obehandlat eller impregnerat) i markkontakt kan ha olika beständighet beroende på vilka mikroorganismer som är närvarande. Vissa träslag kan klara sig rätt bra i en marktyp, mindre bra i en annan. Inte ens rangordningen mellan olika träslag, eller mellan olika behandlingar, är lika i olika miljöer. Träskydd måste anpassas till användningsmiljön och vilken livslängd man önskar på sin konstruktion.
För att ge trä med dålig naturlig beständighet skydd mot olika mikroorganismer kan man behandla virket med kemikalier. Utvecklingen går mot medel med mindre miljöbelastande kemikalier än de som använts traditionellt. Miljömyndigheterna vill komma bort från alla metaller, även koppar, i träskyddsmedel, men ännu finns inget bra kopparfritt träskyddsmedel (impregneringsmedel) på marknaden. Däremot finns några kopparbaserade medel som ser mycket lovande ut.
En mer långsiktig forskning syftar till att på ett eller annat sätt kemiskt modifiera trä för att förbättra vissa egenskaper, bl a rötbeständigheten. Ett exempel är acetylering av trä (görs på CTH). Denna behandling ger ett rötbeständigt trä, men finns ännu inte kommersiellt tillgängligt. Värmebehandling är en annan metod som man utvecklar på olika håll i världen. Inte heller detta trä finns kommersiellt tillgängligt. Värmebehandlingen sker vid över 200°C i inert gas. Trät blir mörkfärgat (vackert brunt) och förlorar en del i hållfasthet men blir rötbeständigt.
Förr kunde man bränna virkesändar som skulle stoppas i backen, t ex staketstoplar, eller doppa dem i tjära. Man valde också ut kådrikt trä för vissa utsatta konstruktionsdelar som fönster.
Hur mycket man förlänger virkets livslängd med olika behandlingsmetoder är omöjligt att säga då nedbrytningen är helt avhängig av exponeringsmiljön. Generellt kan man dock säga att bästa beständigheten erhålls vid en industriell impregnering med moderna träskyddsmedel. Inget inhemskt träslag har god beständighet i markkontakt, men för vissa ändamål, som fönster, altanbord som står ute under tak osv duger furukärna gott.
Publicerad: