Vilka länder producerar mest timmer, pappersmassa och trävirke?

Per Andersson
Bo Leijon
Vilka länder är det som är världens största producenter av timmer, pappersmassa och trävirke. Tack på förhand / Per
USA är jätten bland världens länder när det gäller skogsprodukter. På en lika klar andraplats ligger Kanada, allt enligt FAO:s statistik.

För timmer till sågverk och fanérindustri är storleksordningen USA, Kanada, Kina.

För pappersmassa är USA och Kanada klart störst med Finland på tredje plats obetydligt större än Japan och Sverige.

USA är särklassigt största producenten även av sågade trävaror, följt av Kanada. Därefter följer en grupp länder med ungefär samma produktion. Vilket land som är störst av Ryssland eller Kina beror på om man enbart ser till sågade trävaror eller om man också inkluderar träbaserade skivmaterial etc. I denna grupp finns även Japan och Brasilien.

Publicerad: