Vilka för- och nackdelar finns med tidig lövsprickning?

NA1
Svarat av: 
Per-Magnus Ekö
Forskningsledare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU

Hej!

Vad är för- och nackdelar med att träd spricker tidigt eller sent? jag vill inte ha något om fotosyntes eller sånt.

Tack!

Hej!

Fördel: Träden får en snabb start och utnyttjar därmed vegetationsperioden bättre än senskjutande.

Nackdel: Risken att trädet drabbas av frostskador är uppenbar. (I södra Sverige används därför ofta provenienser frän östra Polen eller Vitryssland vid odling av gran. Klimatet  i dessa områden är kontinentalt och träden därmed anpassade att skjuta sent.)

Hälsningar

PM

1
Publicerad: