Vid vilken ålder blommar gråal och trubbhagtorn?

Eva Lindberg

Vid vilken ålder kommer han och honblommor på Gråal respektive Trubbhagtorn

Hej, Eva!

Träd blommar inte vid en viss ålder. Därför är det svårt att svara kort på din fråga. Ett träd som står ljust - gärna om det får solljus - blommar tidigare. Ett som står undertryckt av andra träd i skugga kan vänta i 100 år innan det börjar blomma. Trubbhagtorn, som står ljust, blommar troligen vid ca 1.2 meters höjd. En gråal, som står ljust, blommar vanligen vid 1,3-2 meters höjd. 

Besvarat av:

Håkan Schüberg

Projektledare

Skogsutbildning

1
Publicerad: