Vi har skadat ett träd med en grävmaskin. Kan/behöver vi göra något?

Dejan Misic
Svarat av: 
Per-Magnus Ekö
Forskningsledare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU

Hej!

Vi har skadat ett träd hos en kund med en grävmaskin (bild bifogad). Kan/behöver vi göra någonting för trädets hälsa?

Tack på förhand!

Vänligen

Dejan Misic

Hej Dejan!

 

Tyvärr är det nog inte mycket att göra. Att t.ex. tillsluta såret med något ämne kan förvärra situationen eftersom det kan skapa gynnsamma fuktighetsförhållanden för rötsvampar. Det är bättre att hoppas på att veden torkar ut. Ett träd med denna typ av skada kan överleva länge om den inte drabbas av en aggressiv rötsvamp t.ex. honungsskivling.
 

Hälsningar

PM 

0
Publicerad: