Vi har planterat träd mm men ett bolag har sågat ner dem. Vad kan vi göra?

Martin Landl
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Vi bor i en hyresrättslägenhet och planterade flera träd, buskar mm. Bland annat en tall för 27 år sedan. Den var jättefin men utan att informera oss har GREEN sågat bort den idag. Vad kan vi göra ?

Hej Martin!

Det är fastighetsägaren som har rätt att till de fastighetstillbehör som finns på densamma, bla träd. Som jag tolkar det är det inte din mark. Fanns det en rätt för dig att plantera och bibehålla träd och buskar på fastigheten? I annat fall har fastighetsägaren själv eller någon på uppdrag av denne, rätt att ta ned träd och buskar. I vissa fall ingår tomtmark i hyresavtal. Då bör det regleras vad som gäller för tomtmarken i hyresavtalet. Fastighetsägaren har i regel rätt att ta bort träd och buskar som kan skapa skada eller olägenhet för byggnader eller tomtmark. Mitt råd är att du pratar med fastighetsägaren, tallen är svår att få tillbaks men kanske kan ni slippa liknande problem i framtiden om ni reder ut vad som gäller i hyresförhållandet.

Med vänliga hälsningar!

1
Publicerad: