Vem ska jag fråga om tillstånd från markägare att skjuta/smälla med apportkastare?

Linda Backlund
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Behöver tillstånd från markägare att skjuta/smälla med apportkastare I så fall undrar jag hur jag tar reda på vem jag ska fråga om tillstånd. Tränar i skog och mark runt Östhammar och mellan Harg och Östhammar och mellan Gimo och östhammar.

Hej Linda!

I första hand ska berörd markägare tillfrågas. Beroende på hur stor skytteverksamheten är så kan det krävas tillstånd från kommun eller annan tillsynsmyndighet under kommunen. Ta kontakt med kommunen i första hand så ska de kunna hänvisa dig vidare. Är det en större verksamhet, bana, så krävs bygglov. Polisen ska även ge tillstånd för banan ur säkerhetsskyddspunkt. 

Med vänliga hälsningar

Mats Fröjdenstam

0
Publicerad: