Vem har rätt att bestämma över skogen i världen? Är det privatpersoner, landet eller FN?

kristoffer
Lena Ståhl

Vem har rätt att bestämma över skogen i världen? Är det privatpersoner, landet eller FN?

I varje land finns det en lagstiftning som reglerar vad man får och inte får göra med skogen i det landet. I den svenska skogsvårdslagen står det tex att man måste se till att det kommer upp ny skog om man har avverkat. Inom lagens ramar bestämmer skogsägaren själv. För att fortsätta på exemplet Sverige: om man har en skog som är tillräckligt gammal för att få avverkas enligt lagen så är det upp till ägaren att bestämma om den ska avverkas nu, senare eller inte alls. Förutom nationella lagar finns det internationella överenskommelser och avtal som kan vara bindande (ofta om miljöfrågor) eller icke-bindande.

Publicerad: