Växer träd till inifrån och ut?

kerstin karlsson
Elisabet Andersson
växer träd till inifrån och ut , så att den innersta ringen är den nyaste och den yttersta den äldsta?
Den innersta ringen är den äldsta och den yttersta den yngsta.
Publicerad: