Växer tall bättre på "tallmark" än på "granmark"?

Björn
Bo Leijon
Växer tall bättre, sämre eller lika bra som gran på "granmark"? Eller allra bäst på "tallmark"? I så fall varför. Om inte så är fallet är det väl lika bra att plantera tall på "granmark". Antar att tall är det mer värdefulla trädet.

Hej Björn,

Båda trädslagen växer bättre på näringsrik mark. Tall på "granmark" växer alltså bättre än tall på "tallmark"!

På de bördigaste markerna drar dock granen volymproduktionsmässigt ifrån tallen. Dessutom blir tallens kvalitet dålig på sådana platser, grova grenar och breda årsringer med lågt virkesvärde som följd. Det är två skäl till att granen trots allt är det lämpligare trädslaget på utpräglade "granmarker".

Vilket trädslag man väljer på en viss plats beror som du så riktigt säger på deras tillväxtförmåga och virkesvärde men också på föryngringsmöjligheterna med tanke på frost, vilt och allt möjligt annat. Stora älgskadeproblem kan tvinga markägare att plantera gran även på svaga marker där tallen kunde vara ett bättre alternativ.

Men varför inte blandskogar...?

Publicerad: