Varför prioriteras etanol framför metanol?

Christer Jonsson
Iwan Wästerlund, prof i skogsteknologi, SLU

Hej!

Varför är politiker och Skogsindustrin så kallsinniga till den svenska varianten av biobränsle, Metanol? Intressantast av många orsaker som inhemsk råvara, sysselsättning mm. Istället prioriteras etanol från Brasiliens åkrar??

Hej Christer!

Biobränslen är de flesta mycket positiva till, men det finns flera baksidor på ämnet. Ena är att delar av råvaran konkurrerar med annat bruk – t.ex. för skogen handlar det om att massaved konkurrerar mellan massafabriker och att brännas upp. Sysselsättningsmässigt har massaindustrin betydligt fler direkt och indirekt fler anställda (ca 100 000) än vad som kan anställas inom biobränslesektorn (20TWhx500 =10 000)  och det påverkar politiker mycket.

När det gäller flytande biobränslen ser många konkurrens gentemot odling av olika matprodukter och vår mat har prioriterats. Dock har jag själv varit på en av Brasiliens största etanolfabriker och blev nästan positivt chockad – där ligger vi avsevärt efter. Fabriken var ca 4 ggr större än vår största massafabrik och hela odlingen gick ut på återvinning (redan för 15 år sedan) och så lite som överhuvudtaget var möjligt kom ut från fabrik med odling. Restvatten användes för vattning av grödan och växtavfall gick till pannan för uppvärmning av processvatten sånt som nu börjar användas i våra massafabriker. Enda negativa jag såg var den modell som användes vid manuell skörd av rörsockret, men vet att numera är den modellen ändrad på. Alltså är jag positiv till att hellre köpa etanol från Brasilien än att starta upp nytt i t.ex. Tanzania.

Rörande jämförelse mellan metanol och etanol, var jag med i ett projekt för 15 år sedan när det utreddes från Luleå Teknis och produkten skulle bli något billigare med metanol som produkt men fabriken skulle kosta mångdubbelt att bygga jämfört med en etanolfabrik och därför las det alternativet åt sidan. Vidare är energiinnehållet i metanol sämre än i etanol (slå upp och kontrollera det om du önskar data), vilket skulle öka förbrukningen och metanol är aggressivt mot packningar.

Däremot pratas det väldigt lite om de projekt som ETC och Luleå Teknis drivit som numera resulterat i en kommersiell produkt av biodiesel som enligt kemister faktiskt är bättre än vanlig råoljebaserad diesel därför att det rör sig om ett fåtal molekyler som enkelt kan styras mot perfekt förbränning i en motor. Klart bättre än rapsbaserad produkt, där vissa problem uppstått vid bl.a. stark kyla och har gynnat oönskad mikrobiell tillväxt som slammat igen filter. Problemet där är att den ovan nämnda biodieseln baseras på en rest från massafabriker och det innebär att råvara finns bara för en begränsad mängd av Sveriges dieselförbrukning. Skogsbruket är mycket intresserade av den produkten och förordat att den används för skogsmaskiner, där faktiskt skogsbruket är helt ledande i Sverige på att använda miljövänliga produkter både som drivmedel och oljor, samt nu också arbetar på att få fram miljövänligt smörjfett.

Iwan Wästerlund, prof i skogsteknologi  SLU, Umeå och medlem av Skogsbrukets Tekniska SamverkansGrupp (TSG, vid Skogforsk)

Publicerad: