Varför påverkar inte vedeldning koldioxidbalansen på längre sikt?

Moaaz Ramadan
Svarat av: 
Björn Elfving
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel
SLU

Hej!

Förklara varför vedeldning inte på lite längre sikt påverkar koldioxidbalansen. Eller gör den kanske det?

Hej Moaaz!

Via fotosyntesen fångar träden energi ur ljus och bygger in den i ved i form av kolföreningar med bl a väte. Kolet upptas ur luftens koldioxid. Av vedsubstansen utgörs ca hälften av kol. När veden bränns lösgörs energin och kolet återgår till luften som koldioxid. Så länge trädens årstillväxt är oförändrad är det hela alltså ett nollsummespel med kolförrådet. Men det åtgår förstås också energi att hugga och transportera veden. Om den energin tillförs via olja eller stenkol så ökas förstås luftens koldioxidhalt.

1
Publicerad: