Varför ökar vissa träd försurningen i marken och andra minskar den?

Fredrik
Tord Magnusson
Vissa träd ökar försurningen i marken och andra minskar den. Varför? Motsvarar försurningen som träden avger ex försurning som kommer via luft?
Hej Fredrik!
Varför ökar vissa träd markförsurningen, medan andra trädslag minskar den?
Detta är vad man brukar kalla den biologiska försurningen. Den främsta orsaken har med trädens näringsupptagning att göra. Näringsämnena som träden tar upp är i jonform, antingen positiva eller negativa joner. Om ett träd genomgående tar upp större positiv laddningsmängd än negativ, avger trädet protoner (positiva vätejoner) till marken, för att bibehålla laddningsbalansen. Detta innebär en (tillfällig) försurning av marken. Om trädet tar upp mer negativa än positiva näringsjoner, avger det på analogt sätt negativa joner, hydroxid- eller vätekarbonatjoner, vilka har basisk reaktion i marken. Denna försurning, eller alkalinisering, av marken neutraliseras när och om den uppbyggda trädbiomassan dör och återförs till marken.
Motsvarar trädens försurning den försurning som orsakas av luftföroreningar?
Tja, i viss mån, men där finns betydelsefulla skillnader. Försurningen från luften består av vätejoner tillsammans med negativa joner, framför allt nitrat, sulfat och klorid. Vid hög belastning av dessa joner får man, förutom den direkta försurningen, en permanent förlust av positiva näringsjoner från marken, genom utlakning till ytvattnen.
Hälsn
Publicerad: