Varför har löv- och barrskogar oftast olika sammansättningar av mikroorganismer?

Daron
Svarat av: 
Eric Agestam, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Varför har lövskogar och barrskogar oftast olika sammansättningar av mikroorganismer?

Hej Daron!

En stor fråga men ett kort svar; jag vill peka på två orsaker till skillnader i sammansättningen av mikroorganismer i barr- och lövskog: 

  1. Löv- och barrskog växer delvis på olika ställen, vi brukar kalla det ståndorter, med olika klimat, jordarter, fuktighet etc och det ger olika förutsättningar för organismer, från de stora träd till mikroorganismer.
  2. Skulle du sedan tänka dig löv- eller barrskog på samma ståndort så påverkar träden miljön och därmed möjligheterna för olika organismer. Så har lövskogen med sin lövförna, ljusinsläpp mm andra förutsättningar för mikroorganismer än i en barrskog. 

Därför blir sammansättningen av mikroorganismer olika, och det gäller även t ex floran. Nu påverkas sammansättningen av annat också, som t ex tidigare och nuvarande markanvändning.

Med vänlig hälsning

Eric

0
Publicerad: