Varför har granbarren olika färg?

Liv Bengtsson
Svarat av: 
Hans Petersson
Forskare FLK vid Institutionen för skoglig resurshushållning
SLU

Hej!

Granbarr längst ut respektive längst in på grenen har olika färg men vilka bakomliggande faktorer beror det på? Barren längst in är äldre men påverkar åldrande färgen? Varför? Eller har det med klorofyll att göra? Men hur fungerar/ bildad klorofyll?

Hej Liv!

Jag läste om detta som student på 1980 talet…

De ljusgröna barren är nya och, om jag minst det rätt, bidrar med 25% av fotosyntesen.

Årsbarren bidrar med 50% och övriga barravgångar med resten. Vet inte vad själva färgen beror på.

0
Publicerad: