Varför har dessa tallar barr på stammen från marken till toppen?

Jenny
Anders Fries, Inst för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Hej!

Har på flera ställen sett tallar med låga grenverk (ser ut som granar i modellen), de har mycket barr som sitter efter hela stammen. Hur kommer det sig att dessa tallar har barr från marken upp till toppen? Är det vanligt att grenarna sitter så långt ner?

Hej!

Jag känner inte igen det du beskriver. De enda tallar med gröna grenar långt ner är i en fröplantage. De är ympar och sköts för att ha många grenar så de kan bilda många honblommor och få mycket kott.
 
Vad gäller barr på stamman har contortatall rätt ofta det men då är de mest döda. Möjligen kan man ibland få intryck att unga contortor har grenar med gröna barr längre ner än tall, men skillnaden är inte så stor.
 
Anders

Publicerad: