Varför har barken lossnat på alarna i skärgården?

Björn Nylund
Svarat av: 
Åke Lindelöw
Fältentomolog vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Vid vår sommarstuga i skärgården har vi flera alar. I år ligger det en massa bark vid foten av en grupp med tre äldre träd. Barken verkar ha lossnat hela vägen kanske fem meter upp på den västra sidan. Det finns också tecken på motsatt sida.

Hej Björn!

Detta är ett vanligt fenomen på klibbal. Björkhängemal (Argyresthia brockeella) och alhängemal (Argyresthia goedartella). Larven äter på hanhängen där de övervintrar. På våren vandrar larverna ned efter stammen och förpuppar sig under barkflagor. Fåglar pillar fram dem i mars-april. Även om det ser dramatiskt ut så överlever träden, barken grånar och efter ett par år är det svårt att se spåren.

Många bilder på de små fjärilarna finns på nätet, se länkar längre ner på sidan.

Med vänlig hälsning

Åke

Publicerad: