Varför finns det inte mera blandskog, för att sänka brandrisken?

Bengt Orr
Svarat av: 
Per-Magnus Ekö
Forskningsledare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU

Hej!

Varför har man så ensidigt med barrträd med tanke på brandrisken? Kan man inte ha mera lövinslag som inte är lika brandbenäget.

Hej Bengt!

Det är riktigt att lövskog motstår brand bättre än lövträd och en större inblandning av löv skulle säker minska risken för bränder. Men, skogsbruket har andra mål som stå i konflikt med att öka lövandelen. Dessutom tillhör större delen av Sverige det norra barrskogsbältet (taigan),  där barrträden är dominerande.
 
Hälsningar
PM
0
Publicerad: