Varför får man inte använda hormoslyr längre?

Kent
Elisabet Andersson
Varför får man inte använda hormosly längre och vilka effeker har det både på lång- och kortsikt på miljön.
I hormoslyr finns två typer av fenoxisyror. I en av dem finns föreningar i form av en dioxinvariant (polyklorerad dioxin) vilken är en av de giftigaste kemikalier som framställts av människan. Fenoxisyror orsakar bl a fosterskador. Olika tumörformer, bl a lymfkörtelcancer, har upptäckts i högre utsträckning hos personer som exponerats för fenoxisyror.

Fenoxisyror är något selektiva vad gäller växter. Till exempel verkar gräs klara sig ganska bra, medan andra växttyper är mycket känsliga. Djur påverkas förstås också. Många insektsarter är starkt knutna till specifika värdväxter och försvinner växterna så försvinner även insekterna. Däggdjur har i tester visat olika känslighet mot dioxiner. Giftet lagras i kroppen och följer med i näringskedjan, men nedbrytningshastigheten av det varierar mycket mellan organismer.

Publicerad: