Varför faller ask omkull när askskottsjukan dödat dem?

Fred Lönnberg

Varför faller ask omkull när de dödats av askskottsjukan? Det gör inga andra träd. Exempelvis ek, björk  och alm dör uppifrån - grenar och topp tynar bort men träden står kvar. Jag är ofta i Ölands mittlandskog och där ligger massor av askar.

Hej Fred!

Askskottsjukan gör att träden lätt blir angripna av rotpatogener som honungsskivling. Detta kan leda till att rotsystemet som förankrar trädet i marken försvinner och träden faller som i bilden, speciellt i en lite fuktigare lokal.

Besvarat av:

Johanna Witzell

Forskare vid Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

1
Publicerad: