Varför blir det en försurning? Vad blir det för joner då och hur bildas dom?

pocahontas_et@hotmail.com
Harald Grip
Varför blir det en försurning? Jag vet att det blir ett överskott av väte-joner, men jag vet inte varför det blir så? Vad är det som förenar sig med så att det blir joner? Och vad är det som händer om ett ämne är basiskt? Vad blir det för joner då och hur bildas dom? Jag hittade inte någon fråga om detta så nu väntar jag på svar! Tack på förhand! kram/ Evelina
Hej Evelina!
Fossila bränslen, som kol och olja, innehåller som förorening svavel. När vi eldar oxideras svavlet till svaveldioxid (SO2) som släpps ut med rökgaserna. I atmosfären oxideras denna ytterligare till svaveltrioxid (SO3), som när den löser sig i vatten (i moln- och regndroppar) bildar svavelsyra (H2SO4). Det är en stark syra, dvs. man kan skriva den som 2H+ + SO4--.
När svavelsyran i regnet infiltrerar i marken kan protonerna (väte-jonerna) byta plats med andra katjoner (t.ex. Ca++, Na+, K+, Mg++) som finns bundna på markpartiklarna (s.k. jonbyte). Sulfatjonen (SO4--) finns då fortfarande kvar i markvattnet. Markvattnet sjunker och bildar grundvatten, som slutligen rinner ut i något vattendrag. Med sig i lösning finns då sulfatjonen och de katjoner som byttes ut av protonerna. Nettoresultatet blir alltså att marken förlorat katjoner, men fått fler protoner bundna, dvs. marken har försurats. Om denna försurning gått långt finns inga mer katjoner som kan bytas ut. Då blir det alltså 2H+ som följer sulfatjonen ut i vattendraget.

Om vi tillsätter en bas till en sur mark, t.ex kalkar, sker följande: Kalken (CaCO3) löser sig i vatten och bildar kalciumjoner (Ca++) och karbonatjoner (CO3--). Kalciumjonerna byter ut protoner på markpartiklarna, dvs. marken blir mindre sur, medan markvattnet blir surare. Protonerna och karbonatjonerna bildar koldioxid (gas) och vatten:

Mark--2H+ + Ca++ Mark--Ca++ + 2H+
2H+ + CO3-- CO2 (gas) + H2O

Resonemanget ovan är mycket förenklat. Det finns många delprocesser som vi kunde diskutera, men detta är grundprincipen, som jag tror du kommer långt med. Hälsningar,
Publicerad: