Varför blir alvirke rött när det är nyhugget men återfår "normal" färg när det torkar ?

joakim.linzie@tordata.se
Hans Weslien
Varför blir alvirke rött när det är nyhugget men återfår "normal" färg när det torkar ?
Enligt konsulterade handböcker är det inte torkningen som medför färgändring, utan närvaron av luft (som medför oxidation av det färgande ämnet).
Publicerad: