Varför avverkar man inte allt som planterats såsom i jordbruket?

Filip
Göran Peterson, Skog och träteknik, Linnéuniversitetet

Hej!

Om det nu är så bra, och lönsamt, att använda skog för olika produkter. Varför har skogsanvändningen stannat på en sådan nivå att skogsbeståndet sedan minst hundra år bara växer och växer. (Inom jordbruket skördar man ju allt som planteras).

Hej Filip!
 
Svaret på din fråga berör många områden. I första hand tycker jag att man ska tänka på de nära nog sekellånga omloppstider som skogen har jämfört med ettåriga jordbruksgrödor. Planeringssituationen blir helt annorlunda och varje skogsägare kan skapa sig egna mål för sitt brukande. Någon tycker det känns tryggt och bra att samla upp ett kapital i sin skog, medan en annan skogsägare ser naturvärden och en vacker miljö som ett viktigt mål. En tallskog på medelgod mark är tillåten att föryngringsavverka vid ca 75 års ålder, men den kan säkert växa vidare även till 200 års ålder. En helt annan sak är att ganska stora delar av skogsmarken är skyddad från avverkning genom formella reservat och avtal såväl som frivilliga avsättningar. Det finns även ekonomiska faktorer. Efterfrågan på skogsprodukter varierar över tiden och om en skogsägare bedömer att prisnivån på virke kommer att stiga om några år så kanske han skjuter på sin avverkning. Slutligen till den faktor som ofta diskuteras i skogliga kretsar nämligen åldersfördelningen. Möjligheten att avverka beror således inte bara på hur mycket skog det växer, utan även att skogen har den ålder som gör den tillgänglig för avverkning. Att bruka skogen mot en jämn åldersfördelning är något som vi påverkar med planering av skogliga åtgärder, men stormar och skogsbränder kan rubba dessa planer. På mycket lång sikt kommer sannolikt den skog som inte är eller blir skyddad att skördas. Vad som har hänt de senaste 100 åren är att både virkesförrådet och avverkningarna successivt har ökat. Det finns goda skäl att tro att denna utveckling kommer att fortsätta kanske 100 år till. Det går att fördjupa sig i frågan i rapporten Skogliga konsekvensanalyser 2015 (Rapport 10, 2015) som finns fritt tillgänglig på Skogsstyrelsens hemsida.
 
Hälsningar
 
Göran Peterson
Skog och träteknik
Linnéuniversitetet

Publicerad: