Varför är massavedspriserna så låga?

Åke Edholm
Svarat av: 
Håkan Ekström
VD, internationell analys av skogsresurser, råvaruflöden, skogsprodukter, massaveds- och timmerpriser.
Wood Resources International

Hej!

Varför är massavedspriserna så låga trots vedbrist på vissa bruk och rekordpriser på avsalu massa över 1100 dollar per ton?

Hej Åke!
Det enkla svaret på varför inte priserna på massaved ökat med samt takt som massapriserna är det inte finns en direkt koppling mellan pris på råvara och pris på förädlad produkt. Det är en faktor men viktigare är tillgång och efterfrågan på råvara och om köpare får tillräckligt med råvara till dagens priser finns ingen anledning att betala mer. En ägare av ett sågverk eller massabruk kan också balansera råvarupriserna med att avverka mer på egen mark, om man har egen skog, alternativt importera rundved. Det kan vara till ett högre pris eftersom det är marginalkvantiteter och ett bättre alternativ än att höja priserna för alla som säljer till en industri.
 
Bästa hälsningar,
 
Hakan Ekstrom
Wood Resources International LLC
0
Publicerad: